[1]
Abol, M.T. 2023. KEPERLUAN MENANGANI GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK (VAK) MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA. Journal of Human Capital Development (JHCD). 16, 2 (Dec. 2023), 1–17.