(1)
Abol, M. T. . KEPERLUAN MENANGANI GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK (VAK) MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA. JHCD 2023, 16, 1-17.