Abol, M. T. . (2023) “KEPERLUAN MENANGANI GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK (VAK) MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA”, Journal of Human Capital Development (JHCD), 16(2), pp. 1–17. Available at: https://jhcd.utem.edu.my/jhcd/article/view/6416 (Accessed: 21February2024).