Abol, Mohamad Taha. “KEPERLUAN MENANGANI GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK (VAK) MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA”. Journal of Human Capital Development (JHCD) 16, no. 2 (December 29, 2023): 1–17. Accessed February 21, 2024. https://jhcd.utem.edu.my/jhcd/article/view/6416.