Hussin, Hanipah, Jia Wang, Qian Wang, Shuoli Hu, Jiawei Zhou, and Hua Jin. “SUPPORTING DOCTORAL RESEARCH DEVELOPING CONCEPTUAL FRAMEWORK”. Journal of Human Capital Development (JHCD) 16, no. 2 (December 29, 2023): 69–82. Accessed June 23, 2024. https://jhcd.utem.edu.my/jhcd/article/view/6421.