1.
Abol MT. KEPERLUAN MENANGANI GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK (VAK) MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA. JHCD [Internet]. 2023Dec.29 [cited 2024Feb.21];16(2):1-17. Available from: https://jhcd.utem.edu.my/jhcd/article/view/6416